Zoek
Winkelwagen
Je hebt geen artikelen in uw winkelwagen.
Choose language
Kies land en taal
Kies een land
Kies een taal
Kies een valuta
Mijn account

Privacyvoorwaarden

Indien u een bestelling plaatst bij GuitarSupplies.nl worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GuitarSupplies.nl.

GuitarSupplies.nl zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.

GuitarSupplies.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

GuitarSupplies.nl maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door GuitarSupplies.nl over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.

  1. GuitarSupplies.nl zal, behoudens indien zij door een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van afnemer een derde dient in te schakelen, de door afnemer verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van GuitarSupplies.nl gebruikt.
  2. GuitarSupplies.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of om de afnemer op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en nieuwe producten. Indien afnemer niet op de hoogte wenst te worden gehouden van speciale aanbiedingen, dan kan afnemer dit bij het plaatsen van de bestelling aangeven op het bestelformulier. De verwerking van deze gegevens zal geschieden overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
  3. Afnemer heeft recht op inzage van de persoonsgegevens en verbetering van deze gegevens.

 

Bescherming Persoonsgegevens

Al uw gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. GuitarSupplies.nl houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Recht op inzage

Als betrokkene heeft u het recht om inzage te verzoeken in uw gegevens en het gebruik daarvan door GuitarSupplies.nl. Als betrokkene kunt u bij de organisatie vragen of uw persoonsgegevens worden gebruikt. Als dat het geval blijkt te zijn, geeft de organisatie u informatie binnen vier weken een overzicht.

Recht op correctie

Op basis van de inzage in uw gegevens kan u de organisatie verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als de gegevens die gebruikt worden door de organisatie feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

 

Cookies helpen ons om onze diensten te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat je akkoord met het gebruik van cookies op deze website.
Wijzig instellingen